AANBIEDING MANIFEST IN NIEUWSPOORT – 5 MAART 2018

Zonta Nederland schreef, samen met vier andere vrouwenorganisaties met een gezamenlijke achterban van circa één miljoen vrouwen, een manifest over de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen. Het manifest is gebaseerd op de uitkomsten van het symposium Vrouwen, vluchtelingen. Veiligheid, dat op 2 oktober 2017 te Utrecht plaatsvond. Ook Zontaclub Utrecht werkte mee aan de organisatie van het symposium en het schrijfproces.

Zonta op de bres voor vrouwelijke vluchtelingen in Nederland

Op 5 maart 2018 werd het manifest aangeboden aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid, de IND, COA, Vluchtelingenwerk en de VNG. Van elk van deze organisaties zal een afgevaardigde aanwezig zijn om het Manifest in ontvangst te nemen en op de inhoud van het manifest te reageren. De aanbieding wordt ingeleid door mevrouw Leontien Kompier, voormalig burgemeester van Vlagtwedde en portefeuillehouder VNG in de commissie Asielzaken. Ook u bent uitgenodigd dit gedenkwaardige moment bij te wonen! Deelname is gratis maar aanmelden noodzakelijk via: [email protected]

Aanleiding

Verontrustende persberichten in de loop van 2015 en 2016 en onderzoeksrapporten over uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de grenslanden van de Europese Unie, moeten serieus worden genomen. Zo is de conclusie uit een onderzoek van de UNHCR in 2016 naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen. Gesteld wordt dat “de huidige reactie van overheden, humanitaire actoren, instituties en maatschappelijke organisaties inadequaat is en faalt als het gaat om het voorkomen van en reageren op het gevaar, de uitbuiting en verschillende vormen van seksueel geweld waar vluchtende vrouwen en meisjes in Europa mee te maken hebben (UNHCR-UNFPA-WRC|20-1-2016)”.

Wat betekent dit in de Nederlandse context? Een eenduidig beeld over de veiligheidssituatie van vrouwen en meisjes in Nederlandse opvanginstellingen voor vluchtelingen ontbreekt. Informatie hierover is versnipperd en vertoont lacunes. Het manifest Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid moet hierin verandering brengen.

Samen werken aan meer veiligheid voor vluchtelingen vrouwen

Tijdens het symposium stond uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Belanghebbende partijen uit het maatschappelijk veld, overheden, wetenschappers en vluchtelingen traden met elkaar in dialoog tijdens de deelsessies. Zo verkregen we een verdiept en gezamenlijk inzicht in de problematiek, de maatregelen die nodig zijn en de vragen die nog beantwoord dienen te worden om de veiligheid van gevluchte vrouwen en meisjes die in Nederland bescherming zoeken, te kunnen waarborgen. De bevindingen zijn verwerkt tot een manifest met concrete adviezen en aanbevelingen, op vele terreinen waar de vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland, zoals: de veiligheid en gender- en cultuursensitieve begeleiding in de opvang, juridische borging van hun zelfstandigheid en de monitoring van de beleving en wensen van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang op het gebied van hun veiligheid. De exacte inhoud van het manifest blijft onder embargo tot de officiële aanbieding op 5 maart. We hopen dat u erbij bent om op die dag over het nut en noodzaak van de aanbevolen maatregelen mee te denken! 

  • Wanneer/ When? Maandag 5 maart, 14.00 – 16.30 uur
  • Waar/ Where? Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag
  • Aanmelden/ Registration: [email protected]
  • en volg ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/vrouwenvluchtelingenveiligheid/
  • Informatie/ Information: E: [email protected] of T: 06-51982065 (Dieny Scheffer)
  • Organisatie: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, de Nederlandse Vrouwenraad, Zonta Nederland Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Vrouwen van Nu

* Prime Language of the event is Dutch. For those who do not master the language we will look for a tailor made solution