Utrecht Kleurt Oranje

Zonta Utrecht biedt burgemeester Manifest aan tijdens de campagne Orange the World
Niemand in Nederland kan er meer omheen. Meer dan 140 deelnemende gemeenten en 7 deelnemende provincies hebben gezamenlijk meer dan 200 gebouwen, molens, bruggen, fonteinen en zelfs zwembaden, een paleis, een burcht en een hunebed oranje uitgelicht sinds 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Zo betonen zij hun steun aan de VN campagne Orange the World. 

In Utrecht vond op 25 november de landelijke startceremonie van Orange the World plaats. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW), Mensenrechten ambassadeur Bahia Tahzib-Lie en burgemeester Jan van Zanen drukten gezamenlijk op de knop om het Stadhuis, de Winkel vam Sinkel en de Oudegracht in het oranje licht te zetten. Zij werden hierbij geflankeerd door twee Utrechtse Soroptimisten die poseerden als fel oranje levende standbeelden. Genodigden en publiek ontvingen oranje rozen van Zonta Utrecht. 


,,Het is tragisch dat we hier bij stil moeten staan’’, sprak Van Zanen. ,,Geweld tegen vrouwen is een probleem waar we hard en efficiënt tegen op moeten treden. Het begint vaak geniepig, maar wordt al snel mensonterend en kwetsend. Het is te idealistisch om te hopen dat we het geweld de wereld  uitkrijgen, maar ik hoop dat de aantallen vrouwen die er mee te maken krijgen flink dalen.’’

Oranje is de kleur van de dageraad en staat symbool voor een zonnige toekomst voor Vrouwen en meisjes, zonder geweld.

Aansluitend aan de ceremonie overhandigde Zonta Utrecht de Burgemeester het Manifest Veiligheid voor Vrouwen in Utrecht. Hierin doen zij concrete aanbevelingen voor het vergroten van veiligheid van vrouwen in Utrecht, zoals het uitbreiden van de veiligheidsmonitor met specifieke vragen naar ervaring en beleving van vrouwen op her gebied van geweld en intimidatie. De Burgemeester gaf aan dat hij het manifest ter harte neemt en graag de samenwerking opzoekt met maatschappelijke organisaties als Zonta om van Utrecht een veilige stad voor vrouwen te maken.

Naast het centrum van Utrecht kleuren sinds 25 november ook paleis Soestdijk, het provinciekantoor, de Pauluskerk in Baarn, de Cuneratoren in Rhenen, Jagtlust in De Bilt en de drie stadskantoren in Vijfheerenlanden de komende twee weken oranje. De campagne Orange the World eindigt op 10 december: de internationale dag voor de rechten van de mens.